Bli publicerad

Vill du ha något du skrivit publicerat i Ingesundsbladet?
Kanske ett skolarbete, en dikt, en novell eller en recension av en film du nyss sett, eller en bok du nyss läst?

Du kan självklart vara anonym, vi kommer inte publicera ditt namn om du inte själv vill det.

Tyvärr tillåter inte formuläret i dagsläget att man bifogar bilder. Om du har bilder som skall publiceras tillsammans med din text. Vänligen maila texten och dina bilder direkt till redaktionen genom att trycka här.

Observera att allt insänt material kommer att granskas och godkännas före publicering.